|    Hlavná stránka     |    Mapa siete STK     |    Členovia     |    Užitočné odkazy  |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2018 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

STK-MIKO s.r.o. Žilina Rosinská cesta 7, 01008 Žilina
Telefón: 041/5651 942
Fax: 041/5651 942
Email: miko@slovanet.sk
www: www.stk-miko.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELIDEA s.r.o. Tatranská cesta 5246, 034 01 Ružomberok
Telefón: 044/ 4304 313
Fax: 044/4304314
Email: stk-rk@stk-rk.sk
www: www.stk-rk.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMADE s.r.o. Za vodou 1068, 02901 Námestovo
Telefón: 043/5520390, 0904 38614
Fax: 043/ 552 0391
Email: stk@emade.sk
www: www.emade.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinska STK-KO-EK, s.r.o. Hlavná 3005, Sučany
Telefón: 0434388370
Email: sukenikova11@gmail.com                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o. Hruštiny 31, 01008 Žilina
Telefón: 041/5650335
Email: stk.zilina@slovdekra.sk
www: www.slovdekra.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 0905 310150, 044/5522841
Email: info@stklm.sk
www: stklm.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK,s.r.o. Čadca Horelica 130, 02201 Čadca
Telefón: 041/4332060
Email: stkcadca@mail.t-com.sk
www: stkcadca.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK-Team s.r.o. Nábrežie Oravy 531/6, 02601 Dolný Kubín
Telefón: 043/ 5822 610
Email: stk_team.sk@stonline.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasadala Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti
1.10.2019
Bratislava 1. októbra (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - Predseda Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch Miroslav Ivan zvolal dňa 1.10.2019 zasadnutie komisie, ktorého predmetom bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Reprezentatívna účasť zástupcov odbornej verejnosti, prevádzkovateľov staníc technickej kontroly, Národnej asociácie STK, technickej služby technickej kontroly a technickej služby pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel potvrdila veľký záujem najmä o tú časť novely zákona, ktorá sa týka práve tohto konkrétneho segmentu a druhu činností riešených v navrhovanej novele. Viac na webe NRSR
STK na Slovensku
Aktuality
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK