Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si informácie o tom ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ochrana osobných údajov
|    Hlavná stránka     |    Mapa siete NASTK     |    Členovia NASTK     |    Užitočné odkazy     |    Médiá      |    Návody   |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

BELIDEA s.r.o. - Ružomberok  Tatranská cesta 5246, 034 01 Ružomberok
Telefón: 044/ 4304 313    Fax: 044/4304314
Email: stk-rk@stk-rk.sk    WWW: www.stk-rk.sk                                 Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKRA Slovensko s.r.o.  Hruštiny 31, 01008 Žilina
Telefón: 041/5650335    
Email: stk.zilina@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                              Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMADE s.r.o.  Za vodou 1068, 02901 Námestovo
Telefón: 043/5520390, 0904 38614    Fax: 043/ 552 0391
Email: emade@emade.sk    WWW: www.emade.sk                                    Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinska STK-KO-EK, s.r.o.  Hlavná 3005, Sučany
Telefón: 0434388370    
Email: objednavky@stksucany.sk    WWW: www.martinskastk.sk                    Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK,s.r.o. Čadca  Horelica 130, 02201 Čadca
Telefón: 041/4332060    
Email: stkca@stkcadca.sk    WWW: stkcadca.sk                                  Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK-MIKO, s.r.o.  Rosinská cesta 7, 01008 Žilina
Telefón: 041/5651942    
Email: miko@stkmiko.sk    WWW: www.stk-miko.sk                                Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK-Team s.r.o.  Nábrežie Oravy 531/6, 02601 Dolný Kubín
Telefón: 043/ 5822 610    
Email: office@stkteam.sk                                                      Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje 53 prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol v 62 staniciach technickej kontroly po celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol. Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK.
Členovia NASTK podľa krajov
O nás
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK