|    Hlavná stránka     |    Mapa siete STK     |    Členovia     |    Užitočné odkazy  |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2018 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Šafárikova 473, 048 01 Rožňava
Telefón: 058/ 7342 030
Fax: 058/7325473
Email: dsp@nextra.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDITION KOŠICE s.r.o. Košická 58, 82108 Bratislava
Email: edition@centrum.sk
www: www.stkkosice.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOMAC s.r.o. Kúpeľská 102, 07301 Sobrance
Telefón: 0911/ 998 837
Fax: 0566524064
Email: stk.lomac@centrum.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.T.K. s.r.o. Lastomírska 1, 07101 Michalovce
Telefón: 056/ 6420 200
Fax: 056/6420 200
Email: stkmi@stkmi.sk
www: www.stkmi.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o. Vozárova 3, 04017 Košice
Telefón: 055/6257847
Email: stk.kosice@slovdekra.sk
www: www.slovdekra.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o. Duklianska 57, 05201 Spišská N. Ves
Telefón: 053/4425007
Email: stk.s.n.ves@slovdekra.sk
www: www.slovdekra.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Hradište s.r.o. Školská 408, 07601 Zemplínske Hradište
Telefón: 056/6000111
Email: uzavierka@kov-nzpu.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Kráľovský Chlmec Boľská cesta 132/1, 07701 Kráľovský Chlmec
Telefón: 056/ 6284 860
Email: stkkralovskychlmec@stonline.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Moldava s.r.o. Rožňavská 80, 04501 Moldava nad Bodvou
Telefón: 055/ 4604 800
Fax: 055/4604800
Email: stkmoldava@mail.t-com.sk
www: www.stkmoldava.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanica technickej kontroly Košice I, s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice
Telefón: 055/ 6333 024
Email: anton.simal@hiro.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasadala Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti
1.10.2019
Bratislava 1. októbra (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - Predseda Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch Miroslav Ivan zvolal dňa 1.10.2019 zasadnutie komisie, ktorého predmetom bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Reprezentatívna účasť zástupcov odbornej verejnosti, prevádzkovateľov staníc technickej kontroly, Národnej asociácie STK, technickej služby technickej kontroly a technickej služby pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel potvrdila veľký záujem najmä o tú časť novely zákona, ktorá sa týka práve tohto konkrétneho segmentu a druhu činností riešených v navrhovanej novele. Viac na webe NRSR
STK na Slovensku
Aktuality
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK