|    Hlavná stránka     |    Mapa siete STK     |    Členovia     |    Užitočné odkazy  |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2018 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

STK Zvolen s.r.o. Lieskovská cesta 251/24, 96002 Zvolen,Lieskovská cesta
Telefón: 0904 335 396, 045/532 03 84
Fax: 045/5320384
Email: stk.zvolen@gmail.com
www: www.novastk.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St.Te.Ko. spol. s r.o. Ulica mikušovská5606/17/A, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/ 4511 691
Fax: 047 / 45 11 693
Email: jdobias15@gmail.com                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DONIVO STK s.r.o. Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 416 14 44-45, 0917 693 088
Fax: 048/416 22 40
Email: donivostk@donivostk.sk
www: www.donivostk.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS NET s.r.o. Školská 5214/38A, 97901 Rimavská Sobota
Telefón: 0911668822
Email: rsnet@rsnet.sk
www: www.stk-rs.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o. Zvolenská cesta 59, 97401 Banská Bystrica
Telefón: 048/4139917
Email: stk.b.bystrica@slovdekra.sk
www: www.slovdekra.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK AC car s.r.o. Priemyselná 1434/47, 96501 Žiar nad Hronom
Telefón: 045/6727120
Email: stk@stkziar.sk
www: www.stkziar.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK PAKAVOZ s.r.o. Bystrická ulica, , 96681 Žarnovica
Telefón: 0911 601 025
Email: osvaldova@pakavoz.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St.Te.Ko., spol s r.o. Sídlisko 1183 (areál SAD), Detva
Telefón: 045/ 5410 666
Email: jdobias@azet.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svetozár Slamka - STK Nová Hora 2064, 96301 Krupina
Telefón: 045/ 5522 086
Email: jslamka8@gmail.com                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasadala Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti
1.10.2019
Bratislava 1. októbra (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - Predseda Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch Miroslav Ivan zvolal dňa 1.10.2019 zasadnutie komisie, ktorého predmetom bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Reprezentatívna účasť zástupcov odbornej verejnosti, prevádzkovateľov staníc technickej kontroly, Národnej asociácie STK, technickej služby technickej kontroly a technickej služby pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel potvrdila veľký záujem najmä o tú časť novely zákona, ktorá sa týka práve tohto konkrétneho segmentu a druhu činností riešených v navrhovanej novele. Viac na webe NRSR
STK na Slovensku
Aktuality
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK