Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si informácie o tom ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ochrana osobných údajov
|    Hlavná stránka     |    Mapa siete NASTK     |    Členovia NASTK     |    Užitočné odkazy     |    Médiá      |    Návody   |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

STK Zvolen s.r.o.  Lieskovská cesta 24, 96001 Zvolen
Telefón: 0904 335 396, 045/532 03 84    
Email: stk.zvolen@gmail.com    WWW: www.novastk.sk                            Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St.Te.Ko. spol. s r.o.  Sídlisko 1183 (areál SAD), 962 12 Detva
Telefón: 045/ 54 10 666    
Email: objednavky@stk-detva.sk    WWW: www.stk-detva.sk                       Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKRA Slovensko s.r.o.  Zvolenská cesta 59, 97401 Banská Bystrica
Telefón: 048/4139917    
Email: stk.b.bystrica@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                          Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DONIVO STK s.r.o.  Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 416 14 44-45, 0917 693 088    Fax: 048/416 22 40
Email: donivostk@donivostk.sk    WWW: www.donivostk.sk                        Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS NET s.r.o.  Školská 5214/38A, 97901 Rimavská Sobota
Telefón: 0911668822    
Email: stkrs@stkrs.sk    WWW: www.stkrs.sk                                    Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK LC s.r.o.  Bottova 1522, 962 12 Detva
Telefón: 0908833993    
Email: info@stklc.sk                                                          Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St.Te.Ko., spol s r.o.  Ulica mikušovská5606/17/A, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/ 45 11 691    
Email: objednavky@stk-lucenec.sk    WWW: www.stk-lucenec.sk                   Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národná asociácia STK je prvou profesijnou organizáciou, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol s dlhoročnými skúsenosťami na celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol. Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK.
Členovia NASTK podľa krajov
O nás
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK