|    Hlavná stránka     |    Mapa siete STK     |    Členovia     |    Užitočné odkazy  |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2018 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

ROTOS-STK a. s. Račianska 184/B, 831 54 Bratislava
Telefón: 02/49491842
Email: stkracianska@auto-rotos.sk
www: www.autorotos.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROTOS-STK a.s. Rožňavská 19, 831 04 Bratislava
Telefón: 02/59502340
Email: stkroznavska@gmail.com
www: www.autorotos.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROTOS-STK a. s. Studená 9, 821 04 Bratislava
Telefón: 02/44442211
Fax: 02/44872668
Email: stkstudena@gmail.com
www: www.autorotos.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19, 84101 Bratislava
Telefón: 02/64287579
Email: stk.bratislava@slovdekra.sk
www: www.slovdekra.sk                              Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
Telefón: 02/63532097
Email: stk.petrzalka@slovdekra.sk
www: www.slovdekra.sk                              Nájdite nás                               Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Prievozská s.r.o. Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava
Telefón: 02/38100698
Email: stkprievozska@gmail.com
www: www.stkprievozska.sk                               Nájdite nás                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasadala Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti
1.10.2019
Bratislava 1. októbra (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - Predseda Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch Miroslav Ivan zvolal dňa 1.10.2019 zasadnutie komisie, ktorého predmetom bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Reprezentatívna účasť zástupcov odbornej verejnosti, prevádzkovateľov staníc technickej kontroly, Národnej asociácie STK, technickej služby technickej kontroly a technickej služby pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel potvrdila veľký záujem najmä o tú časť novely zákona, ktorá sa týka práve tohto konkrétneho segmentu a druhu činností riešených v navrhovanej novele. Viac na webe NRSR
STK na Slovensku
Aktuality
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK