Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si informácie o tom ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ochrana osobných údajov
|    Hlavná stránka     |    Mapa siete NASTK     |    Členovia NASTK     |    Užitočné odkazy     |    Médiá      |    Návody   |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

ROTOS-STK a. s.  Račianska 184/B, 831 54 Bratislava
Telefón: 02/49491842    
Email: stkracianska@auto-rotos.sk    WWW: www.autorotos.sk                    Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROTOS-STK a.s.  Rožňavská 19, 831 04 Bratislava
Telefón: 02/59502340    
Email: stkroznavska@gmail.com    WWW: www.autorotos.sk                        Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKRA Slovensko s.r.o.  Polianky 19, 84101 Bratislava
Telefón: 02/64287579    
Email: stk.bratislava@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                          Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKRA Slovensko s.r.o.  Panónska cesta 47, 85104 Bratislava
Telefón: 02/63532097    
Email: stk.petrzalka@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                           Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotes s.r.o.  Nové Košariská 3252, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948104450    
Email: fotes.sro@gmail.com    WWW: www.stkluzna.com                           Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROTOS-STK a. s.  Studená 9, 821 04 Bratislava
Telefón: 02/44442211    Fax: 02/44872668
Email: stkstudena@gmail.com    WWW: www.autorotos.sk                          Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Prievozská s.r.o.  Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava
Telefón: 02/38100698    
Email: stkprievozska@gmail.com    WWW: www.stkprievozska.sk                   Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje 60 prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol v 71 staniciach technickej kontroly po celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol. Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK.
Členovia NASTK podľa krajov
O nás
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK