Copyright © 2018 by Asphere. a.s.
OBJEDNÁVKY   Hlohovec, STK Hlohovec s.r.o., Mierová 24
Storno už zadanej objednávky
Vyberte službu
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.    Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.

 Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 2 týždne dopredu, resp. dozadu
Pondelok
21.1.2019
Utorok
22.1.2019
Streda
23.1.2019
Štvrtok
24.1.2019
Piatok
25.1.2019

Pondelok
28.1.2019
Utorok
29.1.2019
Streda
30.1.2019
Štvrtok
31.1.2019
Piatok
1.2.2019

08:00--Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-08:00
09:00---Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-09:00
10:00Voľné (1)--Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-10:00
11:00-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-11:00
12:00Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-12:00
13:00-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-13:00
14:00--Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-14:00NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK