Copyright © 2018 by Asphere. a.s.
OBJEDNÁVKY   Hlohovec, STK Hlohovec s.r.o., Mierová 24
Storno už zadanej objednávky
Vyberte službu
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.    Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.

 Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 2 týždne dopredu, resp. dozadu
Štvrtok
14.11.2019
Piatok
15.11.2019

Pondelok
18.11.2019
Utorok
19.11.2019
Streda
20.11.2019
Štvrtok
21.11.2019
Piatok
22.11.2019

Pondelok
25.11.2019
Utorok
26.11.2019
Streda
27.11.2019
07:00------------07:00
07:30---Voľné (1)Voľné (1)-----Voľné (1)Voľné (1)07:30
08:00---Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)08:00
08:30Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)08:30
09:00----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)09:00
09:30----Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)09:30
10:00Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)-10:00
10:30Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)10:30
11:00-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)11:00
11:30Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)11:30
12:00Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)12:00
12:30Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)12:30
13:00Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)13:00
13:30Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)13:30
14:00---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)14:00NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK