Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
OBJEDNÁVKY   Nové Mesto nad Váhom, PESCA International, Trenčianska 2334/45
Storno už zadanej objednávky
Vyberte druh vozidla
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
 
Vyberte službu
v
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.    Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.

 Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 2 týždne dopredu, resp. dozadu Ochrana osobných údajov
Pondelok
2.10.2023
Utorok
3.10.2023
Streda
4.10.2023
Štvrtok
5.10.2023
Piatok
6.10.2023

Pondelok
9.10.2023
Utorok
10.10.2023
Streda
11.10.2023
Štvrtok
12.10.2023
Piatok
13.10.2023

KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné Kľúč-Voľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné Kľúč-Kľúč
07:00Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (1)--------07:00
07:40-Voľné (1)Voľné (1)---------07:40
08:00-Voľné (1)Voľné (1)------Voľné (1)--08:00
08:20-Voľné (1)-----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--08:20
08:40--Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--08:40
09:00-Voľné (1)--Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)--09:00
09:20-Voľné (1)-Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--09:20
09:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--09:40
10:00--Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)----10:00
10:20-Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---10:20
10:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-10:40
11:00Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)-11:00
11:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-11:20
11:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-11:40
12:00Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-12:00
12:20-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-12:20
12:40Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-12:40
13:00Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-13:00
13:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-13:20
13:40Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-13:40
14:00-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---14:00
14:20Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---14:20
14:40--Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--14:40
15:00--Voľné (2)Voľné (2)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---15:00
15:20--Voľné (1)-----Voľné (1)---15:20
15:40--Voľné (1)-----Voľné (1)---15:40
16:00--Voľné (1)---------16:00
16:20--Voľné (1)-----Voľné (1)---16:20
16:40--------Voľné (1)---16:40
17:00--------Voľné (2)---17:00
18:00------------18:00
19:00------------19:00
20:00------------20:00PESCA International