Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
OBJEDNÁVKY   Nové Mesto nad Váhom, PESCA International, Trenčianska 2334/45
Storno už zadanej objednávky
Vyberte druh vozidla
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
 
Vyberte službu
v
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.    Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.  

 Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 2 týždne dopredu, resp. dozadu Ochrana osobných údajov

Pondelok
22.7.2024
Utorok
23.7.2024
Streda
24.7.2024
Štvrtok
25.7.2024
Piatok
26.7.2024

Pondelok
29.7.2024
Utorok
30.7.2024
Streda
31.7.2024
Štvrtok
1.8.2024
Piatok
2.8.2024
06:00-Voľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné Kľúč-Voľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné Kľúč06:00
07:00---Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)-07:00
07:40---Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)07:40
08:00----Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)08:00
08:20-----Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)08:20
08:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)08:40
09:00-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)09:00
09:20--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)09:20
09:40--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)09:40
10:00--Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-10:00
10:20--Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)10:20
10:40--Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)10:40
11:00-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)11:00
11:20-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)11:20
11:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)11:40
12:00-Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)12:00
12:20-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)12:20
12:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)12:40
13:00-Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)13:00
13:20--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)13:20
13:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)13:40
14:00--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)14:00
14:20--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)14:20
14:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-14:40
15:00-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-15:00
15:20---Voľné (1)-----Voľné (1)--15:20
15:40---Voľné (1)Voľné (1)----Voľné (1)--15:40
16:00---Voľné (2)-----Voľné (2)--16:00
16:20---Voľné (1)Voľné (1)----Voľné (1)--16:20
16:40---Voľné (1)-----Voľné (1)--16:40
17:00-Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (1)----Voľné (2)--17:00
17:20---Voľné (1)-----Voľné (1)--17:20
17:50-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)----Voľné (1)--17:50
18:00------------18:00
19:00------------19:00
20:00------------20:00PESCA International