Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
OBJEDNÁVKY   Rimavská Sobota, RS NET s.r.o., Školská 5214/38A
Storno už zadanej objednávky
Vyberte druh vozidla
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
 
Vyberte službu
v
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.    Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.  

 Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 2 týždne dopredu, resp. dozadu Ochrana osobných údajov
Pondelok
22.7.2024
Utorok
23.7.2024
Streda
24.7.2024
Štvrtok
25.7.2024
Piatok
26.7.2024

Pondelok
29.7.2024
Utorok
30.7.2024
Streda
31.7.2024
Štvrtok
1.8.2024
Piatok
2.8.2024

07:00-Voľné (1)----Voľné (1)-----07:00
07:20Voľné (1)Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-07:20
07:40-Voľné (1)Voľné (1)---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-07:40
08:00--Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)---08:00
08:20-Voľné (1)Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-08:20
08:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--08:40
09:00-Voľné (1)-Voľné (1)---Voľné (1)-Voľné (1)--09:00
09:30-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--09:30
10:00-Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-10:00
10:20-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-10:20
10:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-10:40
11:00Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-11:00
11:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-11:20
11:40Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-11:40
12:00Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--12:00
12:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-12:20
12:40--Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-12:40
13:00------------13:00
13:30--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-13:30
14:00--Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-14:00
14:20----Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-14:20
14:40------Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)-14:40RS NET s.r.o.