ÚČASŤ NA AKCIÁCH
       

Aktuality

Akcie združenia

Nový tajomník NA STK
Na zasadnutí prezídia NA STK, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. augusta 2016 vo Zvolene, bol v zmysle stanov za nového tajomníka NA STK zvolený Ing. Peter Hulman.

STK na Slovensku