ÚČASŤ NA AKCIÁCH
       

Aktuality

Konferencia
Dňa 27.4 sa konala v Bratislave medz. konferencia: Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, organizovaná spoločnosťou Slovdekra. Z konferencie bol vydaný zborník prednášok: http://www.slovdekra.sk/konferencia. V mene NASTK predniesol príspevok aj tajomník Ing. Hulman.

Akcie združenia

No data to display

STK na Slovensku