ÚČASŤ NA AKCIÁCH
       

Aktuality

Akcie združenia

Školenie kontrolných technikov STK k novým metodickým pokynom
Pre kontrolných technikov z prešovského a košického kraja v dňoch 27. a 28. mája 2013 od 8,00 do 14,00 vo Vojenskej zotavovni a hoteli Zemplínska šírava

STK na Slovensku