OBJEDNÁVKY   Nové Mesto nad Váhom, PESCA International, spoločnosť s ručením obmed, Trenčianska 2334/45
Storno už zadanej objednávky
v
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.
Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.

 
07:00------Voľné (1)---Voľné (2)Voľné (2)07:00
07:30---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)--Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)07:30
08:00---Voľné (1)--Voľné (2)--Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)08:00
08:30----Voľné (1)-Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)08:30
09:00-------Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)09:00
09:30------Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)09:30
10:00----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (2)-10:00
11:00---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)11:00
12:00---Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)12:00
12:30-Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)12:30
13:00Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)13:00
13:30Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)13:30
14:00Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)14:00
14:30-Voľné (1)-Voľné (2)--Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)14:30
15:00-Voľné (1)-Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)15:00
15:30-----------Voľné (2)15:30
16:00-----------Voľné (2)16:00
16:30-----------Voľné (2)16:30
17:00-----------Voľné (2)17:00
© Copyright Asphere, a.s.. All rights reserved.