OBJEDNÁVKY   Nové Mesto nad Váhom, PESCA International, spoločnosť s ručením obmed, Trenčianska 2334/45
Storno už zadanej objednávky
v
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.
Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.

 
07:00----Voľné (3)-Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (2)07:00
07:30---Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (2)07:30
08:00---Voľné (1)-Voľné (2)-Voľné (1)-Voľné (2)-Voľné (2)08:00
08:30Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)---Voľné (2)-Voľné (2)08:30
09:00Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)09:00
09:30---Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)09:30
10:00---Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)--Voľné (2)-Voľné (2)10:00
11:00Voľné (1)---Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)11:00
12:00Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (1)-Voľné (2)12:00
12:30Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)12:30
13:00Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)13:00
14:00Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (2)-Voľné (2)14:00
14:30Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)14:30
15:00Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (1)-Voľné (2)15:00
16:00------------16:00
17:00------------17:00
© Copyright Asphere, a.s.. All rights reserved.