OBJEDNÁVKY   Nové Mesto nad Váhom, PESCA International, spoločnosť s ručením obmed, Trenčianska 2334/45
Storno už zadanej objednávky
v
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.
Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.

 
07:00-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)--Voľné (3)Voľné (3)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (3)-07:00
07:30Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)---Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-07:30
08:00-Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-08:00
08:30-Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-08:30
09:00---Voľné (1)--Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-09:00
09:30-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-09:30
10:00--Voľné (2)-Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-10:00
11:00-Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)--Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)-11:00
12:00-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-12:00
12:30Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)-12:30
13:00Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-13:00
13:30Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-13:30
14:00Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-14:00
14:30Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-14:30
15:00-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-15:00
15:30--Voľné (1)-----Voľné (2)---15:30
16:00--Voľné (2)-----Voľné (2)---16:00
16:30--Voľné (2)-----Voľné (1)---16:30
17:00--Voľné (2)-----Voľné (2)---17:00
© Copyright Asphere, a.s.. All rights reserved.