Aktuality

Konferencia
Dňa 27.4 sa konala v Bratislave medz. konferencia: Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, organizovaná spoločnosťou Slovdekra. Z konferencie bol vydaný zborník prednášok: http://www.slovdekra.sk/konferencia. V mene NASTK predniesol príspevok aj tajomník Ing. Hulman.

Akcie združenia

Školenie pracovníčok príjmu
Naše združenie pripravilo dvojdňové školenie pracovníčok príjmu pre členské STK na tému „Efektívna komunikácia so zákazníkom“ ktoré sa bude konať v dňoch 22.06. až 23.06.2017. Školenie má limitovaný počet účastníkov (50).

STK na Slovensku